Integration i samverkan med Åsa Folkhögskola

Publicerad: 2022-08-29

Tillsammans med Åsa Folkhögskola bidrar Vingåkers kommun till att öka delaktigheten i samhället, skapa lägre trösklar för dem som är i behov av extra stöd och på så sätt öka jämlikheten och minska segregationen.

En grupp av nyanlända samt asylsökande har börjat vårdbiträdekurs på Åsa Folkhögskola. Utbildningen är en särskild satsning från den svenska regeringen. Ett viktigt syfte med satsningen är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden.

Den 22 augusti startades också en kurs i svenska på Åbrogården. En grupp på 23 motiverade personer kommer studera heltid fram till december. Utbildningen innehåller språkträning för att underlätta etableringen i det svenska samhället och sträcker sig fram till december.

”Deltagarna jobbar gärna och intensivt med att träna sitt uttal, utveckla läs- och skrivfärdigheter, lära känna den svenska kulturen och samhället. Det kommer att hjälpa dem att påverka sin vardag och att öka chansen till ett arbete samt bidra till en större delaktighet i deras barns liv. Det finns fortfarande omständigheter som försvårar för många att kunna göra det i den mån de vill men många har länge längtat efter att få studera och de visar tydligt att de är beredda att lägga både energi och tid på att göra detta så ordentligt som möjligt”, säger Åsa Folkhögskolas lärare Tamara Yaromenak Karlsson.

Mer aktuell information