Inspiration till integration – Integrationsnätverket i Vingåker

Publicerad: 2020-10-28

Integration uppstår när nyanlända och människor födda i Sverige möts och lär av varandra.

Varje höst samlas vi som arbetar med integrationsfrågor för att reflektera över vad vi har gjort och för att planera arbetet framåt. Vårt integrationsnätverk möjliggör kunskapsutbyte mellan oss som arbetar i kommunen och ideella organisationer där vi kan prata om våra gemensamma utmaningar.

Trots att höst 2020 präglas av pandemin var intresset för träffen och integrationsarbete stort med ett 20-tal personer som samlades på Åbrogården. Representanter från Vingåkers bibliotek, Kulturskolan, socialtjänsten, barn och utbildning, Viadidakt, Svenska kyrkan, Röda korset och Mötesplatsen skapade tillsammans en varm stämning och intressanta diskussioner med inspirerande idéer och funderingar.

Frågor dök upp om personligt engagemang och egna resurser för att inkludera våra nya invånare i samhällsfrågor. Vad skulle vi kunna göra mer för att lyckas bättre? Vilken grupp av nyanlända behöver oss?

Träffen bjöd även på föreläsning av socialchef Dag Wallströmer som berättade om flyktingsituationen i världen, nationellt och lokalt. Intressant och givande föreläsning som ger mer förståelse om att integration är ett gemensamt ansvar och att alla ska vara med.

Liudmila Holm
Områdeschef Integration

Mer aktuell information