Inkomsttaket inom barnomsorgstaxan höjs från och med 1 januari 2019

Publicerad: 2019-01-02

kvinna, barn, förskola

Skolverket har beslutat att höja maxtaxans inkomsttak för barnomsorg. De nya högsta avgifterna gäller för perioden 1 januari 2019 till den 31 december 2019. Från och med 1 januari 2019 höjs avgiftstaket för barnomsorgstaxan från 46 080 kronor till 47 490 kronor. För vårdnadshavare innebär detta en höjd avgift för barnomsorg inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Läs mer här

 

 

 

Mer aktuell information