Inga brister vid IVO:s granskning av Vingåkers kommun

Publicerad: 2020-05-29

[20-05-29]
Med anledning av den pågående smittspridningen av covid-19 i landet har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomfört en nationell granskning av tillsynsinsatser för särskilt boende för äldre, särskild service, LSS och hemtjänst. Vid IVO:s granskning av Vingåkers kommuns särskilt boende och hemtjänst framkom inga synpunkter och IVO bedömer därför att ingen vidare granskning behöver göras.

– Det är glädjande för all vår personal som har slitit så hårt under denna period att få bekräftelse på att de har gjort rätt, säger socialchef Dag Wallströmer.

Verksamheten har hela tiden följt riktlinjer från nationella myndigheter och regionens smittskydd som näst intill dagligen har uppdaterats i takt med att kunskapsläget om viruset har förbättrats. Äldreomsorgen i Vingåkers kommun har sedan tre veckor tillbaka inte några smittade brukare.

 

[20-06-12]
Den 12 juni intervjuade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Jonas Smedbäck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Vingåkers kommun. Baserat på uppgifterna från intervjun har IVO beslutat att inte göra någon ytterligare granskning av verksamheten.

Mer aktuell information