Informationssatsning kring invasiva arter

Publicerad: 2023-05-10

Vingåkers kommun deltar 2023 i Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens informationskampanj kring invasiva arter. Invasiva främmande arter sprids av människor, oftast helt omedvetet när man till exempel ägnar sig åt trädgårdsarbete, fiske eller båtliv. Årets kampanj syftar till att uppmärksamma människor på hur man hanterar invasiva arter för att undvika spridning. Kampanjen kommer under sommaren att synas i Vingåkers kommuns sociala kanaler. Under vecka 28 skickas en informationsfolder ut till kommunens alla hushåll inklusive sommarhushåll.

Pressmeddelande om informationssatsningen från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten 

Läs mer om invasiva arter och hur du hanterar dem för att förhindra spridning. 

Mer aktuell information