Informationsmöte om e-fakturering

Publicerad: 2019-01-06

dator, faktura

Med anledning av att den nya lagen om e-fakturering till följd av offentlig upphandling träder ikraft den 1 april nästa år anordnas informationsmöte speciellt riktat till leverantörer till offentlig sektor.

Enligt lagen ska leverantörer skicka e-fakturor till offentliga köpare, oavsett belopp.

Informationsmötet innehåller dels information om lagkravet på obligatorisk e-fakturering och hur man kan sända e-fakturor rent praktiskt dels lite om standarden samt kort om kommunikationen PEPPOL som en möjliggörare.

Anderz Petersson, DIGG, Kerstin Wiss Holmdahl, SKL och Martin Forsberg, SFTI tekniska kansli medverkar.

Anmälan görs via anmälningslänk senast den 18 januari.
Länk till sändningen skickas ut med bekräftelsen.

Tid: tisdagen den 22 januari kl. 9:00 till 10:00 ca.
Plats: Webb-TV utsändning

Informationsmötet är kostnadsfritt.

Mer aktuell information