Information till vårdnadshavare med barnomsorg

Publicerad: 2021-02-04

Först och främst vill vi tacka er vårdnadshavare som har hjälp oss under denna tid. Det har gett oss möjlighet att ha alla förskolor öppna. Främst genom att ha förståelse för verksamhetsändringar som sker under den rådande pandemin som vi har i samhället idag.

Det vi ser nu är en försiktig nedgång av smittspridningen i Vingåker och det gör att vi med glädje från och med måndag 1 februari välkomnar alla barn som i vanliga fall går 15 timmar i veckan att komma tillbaka till förskolan.

Undervisningen sker till stor del utomhus därför är det av största vikt att barnen har kläder efter väder. Om det finns föräldrar som bara vill att barnen ska delta i utomhusverksamheten kan man kontakta sin förskola för att få veta vilka tider man räknar med att vara ute.

Sarah Hamegård, rektor                  

Ann-Louise Ingberg, rektor            

Lars-Åke Mård, rektor

Mer aktuell information