Information till vårdnadshavare med barnomsorg

Publicerad: 2020-11-19

På grund av det skarpa läget gällande coronapandemin ber vi alla vårdnadshavare inom förskolan som inte är i behov av barnomsorg på grund av arbete eller studier att hålla sina barn hemma från förskolan. Syftet är att underlätta för personalen att hantera läget med coronaviruset som på olika sätt påverkar arbetsmiljön och verksamheten. Uppmaningen gäller från och med måndag 23 november.

De som inte har allmän förskola och därmed betalar avgift och som hjälper oss att hålla verksamheten igång genom att hålla sitt barn hemma kommer att få sin avgift reducerad.

Så länge vi kan håller alla förskolor öppet om vi inte får andra direktiv från myndigheterna.

Om vi av någon anledning inte kan hålla en förskola öppen på grund av att för många personal är sjuka eller VAB:ar kommer vi att stänga den förskolan samma dag och skicka hem barnen. Så snart det är möjligt är barnen och kvarvarande personal välkomna till en annan förskola. Vi återkommer med info till de vårdnadshavare som då berörs.

 

Lars-Åke Mård                         Sarah Hamegård                     Ann-Louise Ingberg

Rektor förskola                        Rektor förskola                        Rektor förskola

Mer aktuell information