Information om valborgsmässofirande och fyrverkerier

Publicerad: 2019-04-20

Då Säfstaholms slott står inför en omfattande renovering är valborgsmässofriandet i år inställt. Med varm hand hänvisar vi till Läppe, Marmorbyn, Österåker samt Högsjös valborgsmässofiranden.

Måste man ha polistillstånd för att skjuta fyrverkerier?

Enligt 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617) krävs tillstånd från Polismyndigheten ”om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom”. Det är alltså inte generellt tillståndskrav för att skjuta fyrverkerier på allmän plats men i många fall kan användning av fyrverkerier innebära risk för skador och olägenheter för andra.

Många kommuner har lokala bestämmelser om när och var fyrverkerier får avfyras. Därför är det viktigt att kontrollera kommunens lokala ordningsföreskrifter för att få reda på om det överhuvudtaget är tillåtet och om tillstånd behövs eller inte på den tilltänkta platsen vid den tidpunkt som avskjutningen planeras. Om tillstånd behövs ska det sökas hos polisen på orten.

Ansök om tillstånd hos polisen

Pyrotekniska varor 8 §
Tillstånd från polismyndigheten krävs när det gäller tillstånd att använda fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor inom detaljplanelagt område inom hela Vingåkers kommun. Tillstånd från polisen behövs dock inte under följande tider:

Från klockan 22.00 nyårsafton till klockan 01.00 på nyårsdagen.

Från klockan 22.00 påskafton till klockan 01.00 på påskdagen.

Från klockan 22.00 valborgsmässoafton till klockan 01.00 den 1 maj.

Kom ihåg att visa hänsyn och tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier!

Mer aktuell information