Information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Publicerad: 2022-02-28

Händelseutvecklingen i Ukraina berör oss alla, inte minst de som sedan tidigare har upplevt krig, flykt eller andra trauman.

Kommunledningen följer utvecklingen och arbetar med förberedelser utifrån hur våra verksamheter kan komma att påverkas och vad kommunen i övrigt bör göra.

krisinformation.se finns samlad information och länkar från svenska myndigheter. Där kan du hitta bekräftad information om säkerhetsläget. Där finns också information riktad till barn.

Var uppmärksam på vilken information du tar emot och vilken du delar. Vid kriser ökar spridningen av falsk information med syfte att till exempel skapa misstro mellan myndigheter och medborgare och att öka oron.

Mer aktuell information