Information med anledning av den förhöjda terrorhotsnivån

Publicerad: 2023-08-18

Säkerhetspolisen (SÄPO) har höjt terrorhotnivån till högt hot, en fyra på en femgradig skala. Beslutet att höja terrorhotnivån beror inte på någon enskild händelse. Vingåkers kommun följer utvecklingen och Polisens rekommendation.

Så här bör du agera
Höjningen av terrorhotnivån innebär att du ska fortsätta leva som du har gjort tidigare och göra de saker i vardagen som du brukar. Däremot är det bra att vara mer vaksam. Om du ser saker i din närmiljö som avviker från hur det brukar vara kan du tipsa Polisen.

Frågor och svar om den höjda terrorhotnivån


Mer information
MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Krisinformation.se – Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner

Mer aktuell information