Information gällande covid-19 inom förskola/skola

Publicerad: 2021-09-17

[2021-09-17] Inga nya konstaterade fall av Corona i grundskola eller förskola
Under innevarande vecka har vi förstått att många barn, elever och personal är sjuka i vanliga höstsjukdomar som förkylningar men ingen har rapporterat konstaterat fall av Corona. Vi är tacksamma att alla vårdnadshavare är uppmärksamma på symptom och håller barn som är sjuka hemma så att vi inte sprider smitta inom skola eller förskola.

Igår kom besked att barn 12-15 år kommer att erbjudas vaccin. Vi kommer att samarbeta med regionen och hoppas kunna erbjuda vaccination i skolan.

/Agneta Arvidsson, skolchef

[2021 09 09] Slottsskolan 7-9 återgår till undervisning i skolan från och med måndag 13 september
Några ytterligare konstaterade fall bland elever har rapporterats men de eleverna har inte varit närvarande i skolan under distansundervisningen. Fler personal är åter i arbete och vi räknar därför med att kunna återgå till normal verksamhet.

Under innevarande vecka har inga fler konstaterade fall rapporterats från våra övriga verksamheter.

/Agneta Arvidsson, skolchef

[2021 09 06] Distansundervisning på Slottsskolan 7-9
Från och med tisdag 7 september till och med fredag 10 september övergår Slottsskolan 7-9 till distansundervisning. Distansundervisningen gäller inte de elever som går i någon form av särskild undervisningsgrupp eller de elever som anger vid kontakt med mentor att de inte har möjlighet att studera hemifrån. Skolan har fått ytterligare bekräftade fall av corona och även en hög personalfrånvaro. Då vi inte ska slå ihop klasser eller grupper har vi tagit beslutet om undervisning på distans i samråd med smittskyddsläkaren.

På våra övriga skolor finns enstaka bekräftade fall på Slottsskolan F-6 och Sävstaskolan.
Onsdag den 8 september har vi en kompetensutvecklingsdag, då är alla elever i kommunen lediga.

/Agneta Arvidsson, skolchef

Praktisk information vid distansundervisning:

Skolskjuts

Skolbilstransportör är informerad. Vårdnadshavare ansvarar för att kontakta skolbilstransportören när eleverna behöver respektive inte behöver skolskjuts.
Skolbilstransportör
0151-55 11 00
skolbil@telia.com

Skolmåltid
Eleverna har möjlighet att hämta matlådor i restaurangen på Slottsskolan 7-9 mellan 10.00-14.30. Specialkost beställs i förväg av köket på telefonnummer 072-535 29 33.
Elever på landsbygden kan hämta matlådor vid sin närmsta F-6 skola eller förskola. Utlämningen sker 11.00-12.30 vid lastkaj/köksingång för att undvika smittspridning på skolorna/förskolorna. Matlådorna förbeställs hos respektive skola.

Detta gäller uthämtning på
Slottsskolan 7-9 och Sävstaskolan
System med kalla vakuumförpackade matlådor. Matlådan håller 14 dagar i kylen och märks upp med innehåll och datum. Detta gör att vi kan erbjuda hämtning för 3 dagar i taget.

Baggetorp, Österåker, Högsjö
System med kalla vakuumförpackade matlådor. Matlådan håller 14 dagar i kylen och märks upp med innehåll och datum. Hämtas varje dag på grund av att vi saknar kylutrymme för fler.
Högsjö skola 076-101 59 16
Österåkers förskola 076-101 59 20
Baggetorps förskola 076-101 59 19

Marmorbyn
I Marmorbyn hämtas varm mat i skolköket.
Marmorbyns skola 072-242 30 17
Vid frågor om matlådor på landsbygden kontakta kökschef Humlegården, Mattias Edvinsson 0151-192 45

[2021-09-02]

I en klass på Slottsskolan 7-9 har ytterligare fall av Covid-19 konstaterats. Enligt rutinen ska vi samråda med Smittskyddet på Regionen vilket vi gjort och tagit beslut om distansundervisning för aktuell klass fram till och med tisdag 7 september. Alla elever i klassen har uppmanats att testa sig oavsett om de har symptom eller ej. Berörda vårdnadshavare är informerade.

/Agneta Arvidsson, skolchef

[2021-09-01]

På våra skolor finns nu bekräftade fall av covid-19 bland elever. Detta är enstaka fall på Slottsskolan 7-9 och Slottsskolan F-6. Vi har samrått med regionens smittskydd om vilka åtgärder som ska vidtas. Särskild information har skickats till de vårdnadshavare vars barn har varit i nära kontakt med någon som konstaterats smittad.

Rutin vid smitta
När vi får kännedom om smitta i våra verksamheter så arbetar vi enligt den handlingsplan som region Sörmland har slagit fast. I den genomför rektorn en kartläggning över de personer som varit nära den smittade och kontaktar dessa personer med ett brev om hur man ska agera.
Mer information om handlingsplan och rutiner vid smitta i förskola/skola: Region Sörmlands hemsida

Undervisning i skolan är huvudregel
Nya regler för när vi kan bedriva distansundervisning gäller från höstterminen. Dessa innebär i korthet att undervisning ska ske i skolans lokaler och endast i undantagsfall efter samråd med Regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigeten kan distansundervisning tillämpas. Detta ska vi göra om vi får flera fall i en klass eller grupp på en skola eller förskola.
Mer information: Skolverkets hemsida

På alla förskolor och skolor fortsätter vi att följa de råd och rekommendationer som är gällande för att minska risken för smittspridning. Till exempel fortsätter vi att ha extra städning, noggrann handhygien, be vårdnadshavare eller andra utomstående att inte gå in i våra lokaler utom vid särskild inbjudan, hålla möten digitala eller ute. Vi fortsätter också att påminna våra barn och elever om vikten av avstånd och handhygien.

Vad kan ni som vårdnadshavare göra?
Till er där hemma – om era barn uppvisar symptom samt om det finns smittade familjemedlemmar ska era barn stanna hemma. Misstänker ni att det kan vara Covid – 19 ska ni testa er genom att boka test på 1177.se

Med gemensamma krafter kan vi alla hjälpas åt för att hindra smittan från att spridas.
Läs mer om hur du kan minska risken att du och andra får covid-19 på 1177.

Agneta Arvidsson, skolchef

Mer aktuell information