Information från Kulturskolan

Publicerad: 2021-01-08

Till elever och vårdnadshavare gällande Kulturskolan i Vingåker

Först och främst önskar jag er alla en god fortsättning på det nya året 2021. Trots allt tror vi på ett bättre år. 2020 innebar många och nya förändringar i vår verksamhet. Ingen kunde ana hur pandemin skulle komma att påverka oss under hela det året. Tack vare er positiva inställning och vilja till att hitta konstruktiva lösningar blev ändå kulturskolans verksamhet framgångsrik. Vi kunde till exempel genomföra kulturskolans första uppstartsläger liksom DreamCamp för att nämna ett par saker. Flexibilitet har varit vårt viktigaste ledord att arbeta efter.

Nu möter vi det nya året 2021, med nya förutsättningar igen som gör att kulturskolan behöver vidta ytterligare och nya åtgärder för att kunna erbjuda en covidsäker verksamhet.

Vi följer Folkhälsomyndighetens information noggrant och förhåller vår verksamhet utifrån deras rekommendationer liksom de lokala föreskrifterna i Sörmland. Fram till den 24 januari i första hand kommer undervisningen därför ske på följande sätt:

1. All enskild undervisning kommer att genomföras digitalt. Finns inte förutsättningar för att göra det ställs den enskilda undervisningen in.
2. All gruppverksamhet ställs in.

Det handlar om att minimera mötesplatser där covidsmitta kan föras vidare mellan elever och lärare. Vi måste som alla andra i samhället ta vårt ansvar, att försöka stoppa covidsmittan.

Planerad start av kulturskolans verksamhet utifrån dessa nya förutsättningar är den 18 januari. Alla elever kommer att få direktinformation och kontakt utav sin lärare för att tillsammans skapa förutsättningar för den digitala undervisningen.

Vår högsta önskan är att kunna komma igång med kulturskolans verksamhet på vanligt sätt igen. När det blir kan ingen idag uttala sig om. Alla kommer i god tid få ny information om vad som gäller efter den 24 januari.

Tack för er förståelse
Fred Sjöberg
Kulturskolechef i Vingåker

Mer aktuell information