Varje kilowattimme (kwh) räknas

Publicerad: 2022-10-27

Energimyndigheten genomför en informationskampanj för att bidra till ändrade vanor och ökad kunskap för att minska elanvändningen. Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan komma att stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen, till exempel genom att sänka värmen inomhus, använda mindre varmvatten och använda el vid rätt tid på dygnet.

Hos Energimyndigheten (energimyndigheten.se) hittar du fler tips på hur du kan bidra, information om läget och varför vi behöver minska elanvändningen.

Mer information om energi och uppvärmning, länkar kring energianvändning från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen samt kontaktuppgifter till energi- och klimatrådgivning (vingaker.se) 

Mer aktuell information