Höjt avgiftstak inom barnomsorgstaxan

Publicerad: 2024-01-01

Från och med 1 januari 2024 höjs avgiftstaket inom barnomsorgstaxan. Höjningen är från 54.830:- till 56.250:-

År 2024 ser avgiftstaket och den högsta avgiften för barn i förskolan ut så här:

För det första barnet är avgiftstaket 3 procent, men högst 1 688 kronor.
För det andra barnet är avgiftstaket 2 procent, men högst 1 125 kronor.
För det tredje barnet är avgiftstaket 1 procent, men högst 563 kronor.

År 2024 ser avgiftstaket och den högsta avgiften för barn i fritidshemmet ut så här:

För det första barnet är avgiftstaket 2 procent, men högst 1 125 kronor.
För det andra barnet är avgiftstaket 1 procent, men högst 563.
För det tredje barnet är avgiftstaket 1 procent, men högst 563.

Mer aktuell information