Höjda betygsresultat på alla Vingåkers kommuns skolor

Publicerad: 2021-06-11

För tredje året i rad höjer Slottsskolan 7-9 sitt meritvärde för årskurs 9. Det betyder att fler har uppnått betyg som ger behörighet till gymnasiet och större möjlighet att välja program.

2021 är meritvärdet 190,6 jämfört 2020: 180,6 och 2019: 175. Även F-6-skolorna har en stigande trend med fler godkända elever och fler elever som når högre betyg.

Vid en första analys av vad de stigande resultaten beror på har nedanstående faktorer framkommit som viktiga:

– Engagemanget hos rektorer, lärare och all övrig personal
– Ökande andel behöriga lärare
– Långsiktigt utvecklingsarbete med tydliga mål
– Riktad kompetensutveckling inom betyg och bedömning, inkluderande undervisning, specialpedagogik för lärande och kvalitetsarbete

– På högstadiet har insatser till elever i behov av stöd fungerat särskilt väl under våren 2021. Det är glädjande att se att trots det tuffa året och de utmaningar som pandemin inneburit så har vårt arbete gett effekt, säger Magnus Karlsson, rektor Slottsskolan 7-9.

Mer aktuell information