Högre meritvärde för fjärde året i rad

Publicerad: 2022-06-16

För fjärde året i rad har meritvärdet för eleverna som gått ut årskurs 9 på Slottsskolan 7-9 ökat – från 167,7 (2018) till 204,1 (2022), vilket är det bästa resultatet på över 20 år. Även meritvärdet för behörighet till gymnasiet har ökat från 50,0 till 69,0 under samma period.
– Vi är stolta och glada över att vårt gemensamma hårda arbete för fjärde året i rad har resulterat i höjt meritvärde, säger Magnus Karlsson, rektor Slottsskolan 7-9.

– Höga förväntningar på eleverna och starkt engagemang är tydliga bidragande orsaker till att vi lyckats kliva ett steg närmare målet. Det är glädjande att få dela ut pris till både medarbetare och elever för fina insatser inom kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget, säger Agneta Arvidsson, förvaltningschef för barn- och utbildning.

Mer aktuell information