Historisk beslut – nytt sportcentrum

Publicerad: 2022-06-21

Skiss på en översiktsbild på sportcentrum i Vingåker

I juni -22 fattade kommunfullmäktige i Vingåker ett historiskt beslut om att bygga ett nytt sportcenter som bland annat kommer att innehåll ett badhus och konstgräs.

Se förstudien på denna länk

Planen är att det nya sportcentret ska ligga utmed Henalavägen. i anslutning till de båda Slottsskolorna.

 • En fullstor idrottshall
 • Fullstor 11 mannaplan konstgräs
 • Sandyta för spontanidrott, boule, beachvolley
 • 400 personersläktare
 • Simhall med 25 meters bassäng
 • 3 meter hopptorn
 • Barnbassäng med rutschkana
 • Bubbelpool
 • Höj och sänkbar undervisningsbassäng
 • Plats för inomhus boule
 • Gymavdelning
 • 3 mindre idrottshallar
 • Plats för friidrott
 • Plats för föreningskontor/konferens
 • Cafe

BESLUTET

Kommunfullmäktige antar ett inriktningsbeslut om att bygga ett Sportcentrum med badhus i likhet med förstudiens förslag se bilaga

Arbetet ska initialt ledas av Kultur- och fritidsnämnden och bedrivas i flera steg. En redovisning efter varje steg ska göras för Kommunstyrelsen innan nästa steg får påbörjas. Undantaget Steg b) och c) som påbörjas samtidigt men har olika slutdatum.

Vid varje redovisning enligt punkt 2 ska Kommunstyrelsen ta ställning till om arbetet kan fortsätta eller om någon förutsättning har förändrats som innebär att fullmäktige bör få pröva frågan om uppdragets fortsättning. De steg som ska genomföras är, i angiven ordning:
– att Vingåkers Kommunfastigheter AB enligt tidigare beslut (dnr KS 2022/31) ska genomföra en förstudie för sportcenter med badhus, klart senast 7 juni 2022
– att Samhällsbyggnadsnämnden ska detaljplanera område Åsen 9.1 färdig
– att redovisa för Kommunstyrelsen senast december 2023
– att Vingåkers Kommunfastigheter AB ska inleda en fördjupad förstudie av sportcentrum med badhus vid område Åsen 9.1 med en detaljerad ekonomisk kalkyl, färdig att redovisa vid första sammanträdet för Kommunstyrelsen januari 2023
– att Vingåkers kommunfastigheter AB ska projektera sportcenter med badhus på område Åsen 9.1, färdig att redovisa vid sammanträdet i september Kommunfullmäktige 2024
– att Vingåkers kommunfastigheter AB ska bygga sportcenter med badhus som ska stå färdigt senast juni 2026

Kommunfullmäktige beslutar avsätta 2 mnkr ur finansens buffert år 2022 till Samhällsbyggnadsnämnden för att skyndsamt detaljplanera område 9.1

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Vingåkers kommunfastigheter AB att påbörja en fördjupad ekonomisk förstudie av Sportcentrum med badhus enligt förstudiens förslag

Mer aktuell information