Har du en båt i Vingåkersån?

Publicerad: 2021-09-21

Har du en båt som ligger i Vingåkersån vid det (rosa)markerade området på kartan? För att kunna fortsätta arbetet med att stabilisera å-kanterna behöver du som båtägare flytta din båt så snart som möjligt. Båtar som ej har flyttats innan 15 oktober kommer att forslas bort och förvaras vid tekniska enheten. Båtägaren har då tre månader på sig att göra anspråk på båten. Vid frågor, kontakta Henrik Janson, gruppchef tekniska enheten via växeln 0151-191 00.

Mer aktuell information