Har du blivit utvald?

Publicerad: 2022-08-24

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför nu en medborgarundersökning om hur det är att bo och leva i Vingåkers kommun. Om du har blivit utvald att delta är dina svar mycket värdefulla för oss. Dina upplevelser som boende i kommunen ligger till grund för hur kommunens verksamhet utformas. Stort tack på förhand!

Mer aktuell information