Grävarbete på Bondegatan

Publicerad: 2020-08-27

Just nu pågår grävarbeten på Bondegatan för att lokalisera ett elfel som bland annat har gjort att julbelysningen utmed vägen inte har fungerat. I samband med felsökningen av elfelet har kommunen behövt ta ned tio träd utmed Bondegatan. Träden tas ned för att underlätta arbetet med elledningarna och man passar samtidigt på att byta ut träden till träd som är mer anpassade i höjd för gångfartsgatan. Då detta projekt drogs igång utifrån entreprenörens möjlighet att med kort varsel inställa sig har det inte funnits tid och möjlighet att förbereda en miljö för omplantering av de nedtagna träden. Arbetet förväntas pågå några veckor framåt.

Mer aktuell information