Granskning vattentjänstplan 24 juni till 22 juli

Publicerad: 2024-06-24

Samhällsbyggnadsförvaltningen har presenterat ett reviderat förslag till ny vattentjänstplan. Vattentjänstplanen beskriver Vingåkers kommuns långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses och vilka åtgärder som behövs. Samråd genomfördes under våren 2024 och inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse. Just nu pågår granskning gällande Vingåkers kommuns vattentjänstplan. Ta del av förslag till ny vattentjänstplan och lämna dina synpunkter!

Du kan lämna synpunkter eller ställa dina frågor skriftligen per e-post till samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se

Eller via brev till
Vingåkers kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
643 80 Vingåker

Senast 22 juli 2024 behöver vi ha dina synpunkter.

 

Mer aktuell information