Fortsatt stabiliseringsarbete utmed ån

Publicerad: 2022-02-15

Just nu råder full aktivitet med att få klart stabiliseringsarbetet utmed ån.

Avstängda avsnitt
– Gångväg och gångbro mellan Grevgatan och Slottsskolan 7-9
– Gångväg från Ringvägen fram till Åbrogården

Avspärrningarna är markerade med svarta punkter på kartan.
Tack för att ni för allas säkerhet tar hänsyn till att det är en arbetsplats och respekterar avspärrningarna.

Mer aktuell information