Fritidskurser KomTek VT23

Publicerad: 2022-12-22

Nu kan du anmäla dig till KomTeks fritidskurser för vårterminen.

Vecka 9-13 | Torsdagar klockan 17.00-18.30

Lego Spike Essential för dig som är 7-10 år. Väck intresset för konstruktion och programmering genom Lego!

Micro:bit för dig som är 10-16 år. Micro:bit är en mikrodator med bland annat kompass, accelerometer, radioantenn med mera inbyggt. Vi kommer att programmera den med blockprogrammering och bygga inbrottslarm, stegräknare och spel.

Anmälan via Studyalong. Kurserna är gratis!

Mer aktuell information