Framtidstro

Publicerad: 2018-10-23

Logotyp för framtidstro

Enligt 2017 års länsövergripande undersökning Liv och hälsa ung är framtidstron bland unga, och särskilt tjejer, i Vingåker låg. Kommunstyrelsen har därför beslutat att avsätta 150 000 kr för insatser för ökad framtidstro bland unga i Vingåker. Med hjälp av resurserna vill kommunen visa upp vilka möjligheter som finns för utveckling och framtida sysselsättningar. Projektet har fått namnet Framtidstro och målet är att stärka de ungas tro på den egna förmågan och uppmuntra dem till att skapa en meningsfull och upplevelserik vardag i Vingåker. Tillsammans med 17 ungdomar från Vingåker har kommunen fått ihop en stor samling förslag på aktiviteter. Det kommer bland annat arrangeras en Framtidstro-vecka under vecka 43-44 som riktar sig mot högstadieeleverna i kommunen.

Framtidstro och psykisk hälsa är viktig för hela kommunen. Därför görs planeringen för insatserna tillsammans med tjänstemän från flera olika förvaltningar för att få med så många synvinklar och kunskapsområden som möjligt.

Hälsa på och prova på 1-2 november
Tjejpepp 2 november

Mer aktuell information