Framtidens kompass

Publicerad: 2017-10-06

Coacher för projektet Framtidens kompass

I slutet av augusti hade Ung Integration uppstart i Lyttersta av projektet “Framtidens kompass”. Syftet med projektet är att ungdomar på HVB-hem och stödboenden ska få kunskap om lagar, normer och värderingar i svenska samhället, med fokus på jämställdhet. Genom utbildningar och gruppövningar får ungdomarna en ökad insikt om den egna kompassen när det gäller frågor om jämställdhet. Att arbeta med personlig utveckling, socialt samspel och fördjupning i jämställdhetsfrågor kan förebygga kulturkrockar.

Kompassen kommer att fortsätta med flera gemensamma träffar och utbildningssamtal.

 

Mer aktuell information