Förtydligande kring artikel i KK gällande Marmorbyns skola

Publicerad: 2023-02-15

Efter dagens artikel i Katrineholms-Kuriren den 15 februari vill vi förtydliga att tidigare beslut gällande Marmorbyns skola kvarstår. Vi kommer att behålla den del av den gula byggnaden som har lokaler för fritids och förskoleklass.

Byggnaden kommer att åtgärdas utifrån ventilation, tillgänglighet och eventuella brister såsom vi tidigare sagt. Det som inte är färdigt är specifika kostnadsberäkningar för varje uppdragsdel då upphandling av dessa arbeten pågår med entreprenör.

Agneta Arvidsson, förvaltningschef barn- och utbildning
Lars Ingebrigtsen VD Vingåkershem/Vingåkers kommunfastigheter

 

Mer aktuell information