Fortsatt fiberutbyggnad

Publicerad: 2020-11-13

Nu när det sista projektet i fiberutbyggnaden är igång (Högsjö landsbygd och Baggetorp del 2) så påbörjas förberedelserna för det som kallas varv två. Det innebär att cirka 500 fastighetsägare i de redan utbyggda fiberområdena, som inte anslöt sig när erbjudande om att ansluta sig till fiber erbjöds samtliga hushåll i kommunen, nu får ett nytt erbjudande.

Under denna tid har ett stort antal fastigheter bytt ägare och där man väntat på att få ansluta sig nu under varv två. Det har även hänt en hel del i vår omvärld under denna tid, allt fler ADSL-stationer har stängts och med det möjligheten till internet via kopparnätet. Allt fler använder idag digitala tjänster som kräver en högre kapacitet, och i spåren av covid-19 jobbar och studerar fler hemifrån och hela samhället behöver stärka infrastrukturen för digitala tjänster och bygga ut fibernätet. Genom att möjligheten stängs inom kommunen att använda det gamla kopparnätet till digitala tjänster försvårar det även för kommunens verksamheter att erbjuda god service till medborgare med hemtjänst där fler och fler hjälpmedel för hemtjänsten kräver en uppkoppling.

Vi upplever att behovet av information kring olika bredbandstjänster och deras användningsområde är stort och att många har frågor och funderingar kring detta. Därför följer nu IP-Only upp det utskicket som gjorts till fastighetsägare med kunniga informatörer i frågorna som knackar dörr och erbjuder en möjlighet att få mer information och ställa frågor kring bredbandslösningar för att efter det lättare kunna ta ställning till om man vill ansluta sig eller inte.

Besöken genomförs enbart till de fastigheter som har fått ett erbjudande och som inte har en anslutning idag. De bär munskydd och erbjuder sig att hålla informationen utomhus för både deras egen, och fastighetsägarens säkerhet.

Har ni funderingar kring valet av bredbandsuppkoppling, vad det innebär eller vad man bör tänka på i sitt val kan ni även kontakta kommunens bredbandssamordnare Regina Westas Stedt: regina.westas-stedt@vingaker.se

Mer aktuell information