Försenade beslut om skolskjuts, elevresor och inackorderingsbidrag

Publicerad: 2023-08-10

Beslut om skolskjuts, elevresor och inackorderingsbidrag för elever hemmahörande i Vingåkers kommun är försenade och hanteras så snart som möjligt.

Under elevernas första vecka (14–18 augusti) gäller följande:

Linjetrafik
Grundskole- och gymnasieelever som åker buss med linjetrafiken kan åka utan giltigt färdbevis den första skolveckan.

Skolbil
Elever som har fått beslut om skolskjuts med skolbil hämtar information om hämtningstider och hållplatser direkt från trafikbolaget, se kontaktuppgifter under skolskjuts och elevresor.

Elevresor (gäller elever i gymnasiet i Hallsberg, Norrköping, Stockholm, Örebro)
Gymnasieelever lägger själva ut för den första periodens elevresor (15/8–13/9) precis som tidigare år. Bidraget för elevresor betalas ut den 31 augusti.

Information om hur du reser med Movingo finns på vingaker.se eller movingo.se

Mer aktuell information