Företagsklimatet i Vingåkers kommun 2024

Publicerad: 2024-06-03

Företagsklimatet i Vingåker är bättre än i övriga Sverige. Så svarar 83 företag i Vingåker när de tycker till om kommunens företagsklimat som fortsätter sin resa uppåt. Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Även i år ökar Vingåker i Svenskt näringslivs undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner. En viktig nyckel till framgång är den förbättrade samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen.

– Vi gläds åt det här resultatet och jobbar vidare för att bli ännu bättre, säger Karolina Rosta, bygg- och miljöchef vid samhällsbyggnadsförvaltningen i Vingåkers kommun.

– Genom att fortsätta arbeta nära företagen och lyssna på näringslivets behov och synpunkter hoppas vi kunna fortsätta att stärka företagsklimatet i Vingåker, säger Susanna Oom Samuelsson näringslivsansvarig.

Svenskt näringslivs undersökning av kommunens företagsklimat omfattar bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företag samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens. Den landsomfattande rankingen släpps i september.


Mer information

Företagsklimatet i Vingåkers kommun 2024

 

Mer aktuell information