Förebyggande insatser gällande suicid

Publicerad: 2022-03-25

Varje år tar nära 1 500 personer i Sverige sina liv. Det är sju gånger fler än antalet döda i trafiken och självmord är den främsta dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år. Utöver detta gör minst 15 000 personer självmordsförsök varje år. Nästan halva befolkningen känner någon som tagit sitt liv, och lika många har kommit i kontakt med någon som försökt. En nollvision mot självmord antogs av riksdagen 2008.

Suicide Zero har skickat ut en enkät till landets kommuner med frågor som täcker områden som har vetenskapligt stöd eller som utgör en viktig förutsättning för ett effektivt suicidpreventivt arbete. Vingåker får enligt Suicide Zero grönt ljus och bedöms ha goda insatser för att förebygga självmord.

Läs mer om Suicide Zeros kommunbarometer 2022

Mer aktuell information