Föräldrastödsutbildning – KOMET

Publicerad: 2023-03-06

Upplever du mycket tjat och bråk hemma? Välkommen till föräldrastödsutbildningen KOMET. Träffarna riktar sig till föräldrar, som har barn mellan 3 till 11 år och som upplever att de får tjata mycket och att det ibland leder till bråk. Vi träffas tio tisdagar.

Start 28 mars 16.30-18.30
Åbrogården, Storgatan 55

Sista anmälningsdag 24 mars.

Anmälan/kontakt för frågor:
Henning Samuelsson, IFO
henning.samuelsson@vingaker.se
070-585 04 35

Anna Pontén, IFO
anna.ponten@vingaker.se
070-640 80 56

 

 

 

Mer aktuell information