Föräldrastödsutbildning KOMET

Publicerad: 2022-09-16

Upplever du mycket tjat och bråk hemma? Välkommen till föräldrastödsutbildningen KOMET. Träffarna riktar sig till föräldrar, som har barn mellan 3 till 11 år och som upplever att de får tjata mycket och att det ibland leder till bråk. Träffarna är på tisdagar med start 18 oktober. Sista anmälningsdag 13 oktober.

Start 18 oktober 17.30-20.00
Åbrogården, Storgatan 55

Anmälan/kontakt för frågor
Henning Samuelsson, IFO
henning.samuelsson@vingaker.se
070-585 04 35

Anna Pontén, IFO
anna.ponten@vingaker.se
070-640 80 56

 

Mer aktuell information