FINGER abc – en utbildning för bättre hjärnhälsa

Publicerad: 2024-06-26

FINGER abc är en avgiftsfri webbutbildning som ger konkreta råd om hur hjärnhälsan kan förbättras. Utbildningen vänder sig till allmänheten och är baserad på den senaste forskningen om livsstilsförändringars betydelse för demenssjukdom.

Mer information
Demenscentrum

Mer aktuell information