Ferieungdomar presenterar rapport

Publicerad: 2022-09-05

Under tre veckor har ferieungdomar i Vingåkers kommun genomfört en enkätundersökning utifrån fyra olika områden; trygghet och säkerhet, krisberedskap, ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) och segregation och inkludering i samhället. Ungdomarna har nu sammanställt resultatet av undersökningen i en rapport som har presenterats för kommunens tjänstemän och politiker.

Rapport Stay away from drugs

 

 

 

 

 

 

Mer aktuell information