Fem år i Vingåker

Publicerad: 2021-09-08

Veckan som gick passerade jag fem år som kommunchef i Vingåker. Den fina känsla jag fick första dagen har bara blivit starkare. Vi har en lagom storlek för att se varandra som individer men också kraft att utöver det dagliga arbetet kunna satsa långsiktigt. Det är högt tryck för våra medarbetare att hinna med det som ska vara klart här och nu men ändå gör vi mycket som kanske inte betalar sig direkt men som kommer vara avgörande för kommunens utveckling på 5-10 års sikt och längre fram. Några exempel:

  • Vi har jobbat ihop med Skolverket i tre år för att stärka skolutbildningens kvalitet. Nyligen tackade barn- och utbildningsförvaltningen ja till att med en lite annan inriktning fortsätta tre år till. Vi kompletterar alltså vår kompetens med Skolverkets nationella expertis i sex år! Det är ett krävande arbete som jag är väldigt glad att medarbetarna har tagit på sig.
  • Vi har fått godkänt på en ansökan hos Vinnova för ett projekt som handlar om att möta den svåra utmaningen att allt fler behöver allt mer vård på ålderns höst. Projektbudgeten är på 17 miljoner kronor! Arbetet går ut på att utveckla vårt arbetssätt i äldreomsorgen, att effektivisera med hjälp av digitalisering, att samtidigt öka möjligheten för de äldre att ha sociala kontakter och dessutom att de ska kunna bo hemma längre. Medarbetarna i omsorgen satsar genom det här hårt för att sköta det dagliga arbetet professionellt och samtidigt jobba med långsiktig utveckling av verksamheten.
  • Vi har ett projekt i år för att pröva nya metoder mot arbetslöshet. Att människor kommer i arbete har viktiga mänskliga värden och minskar dessutom våra kostnader för försörjningsstödet. Arbetet drivs av vår näringslivsansvarige tillsammans med socialförvaltningen, Viadidakt och extern expertis.
  • Vi har de senaste åren byggt nytt och moderniserat ett antal av våra lokaler; förskolan Äppellunden, högstadieskolan Slottsskolan, fritidsgården och slottet. Nyligen startade också arbetet med att bygga en förskola som ska ersätta Gränden/Södergården och i höst inviger vi den nya återvinningscentralen. Att vi har moderna, fina lokaler är bra för de Vingåkersbor som använder dem och ger dessutom så klart våra medarbetare ännu bättre möjligheter att göra ett bra arbete.
  • Ovanpå det här har vi de senaste åren haft flera nya företagsetableringar; Mekonomen, flera padelhallar och nu senast en biltvätt på Breneområdet. Det är naturligtvis inte kommunen som driver företagen men våra medarbetare inom näringsliv och samhällsbyggnad har varit snabba i reflexerna när någon varit intresserad av att etablera något nytt.

Våra medarbetare har många möten varje dag med Vingåkersbor om sådant som är viktigt att lösa här och nu men de har också blicken långt fram. Det gillar jag.

//Ralf Hedin, kommunchef

Mer aktuell information