ARBETE PÅGÅR

Publicerad: 2022-07-11

Som ett led i näringslivsarbetet och beslutad näringslivsplan har vi tagit fram en med företagen överenskommen 5-punktsplan. Syftet är att skapa en samsyn över vad kommun, näringsliv och vad vi tillsammans ska prioritera för aktiviteter under de nästkommande tre åren för att förbättra företagsklimatet i kommunen. Ett bra företagsklimat ger kommunens befintliga företag rätt förutsättningar att växa och skapar möjlighet för nyetableringar. Under en eftermiddag i maj samlades ett tjugotal företagare och tjänstemän på Båsenberga och hade mycket givande diskussioner både högt och lågt. Workshopen mynnade ut i fem konkreta punkter att handfast ta tag i för att sedan följa upp under hösten 2022.

Fem aktiviteter att prioritera för att stärka vårt näringsliv
  1. Veckans positiva nyhet – Lyfta entreprenörer, uppmärksamma nya företagare, filmer om existerande företagare
  2. Aktivera Vingåkersbygden – KickOff
  3. Färdigpreppad/byggklar mark – Detaljplansråd
  4. Skola + Näringsliv – Företagsbesök för skolan
  5. Höja/lyfta Vingåkerspersonligheter
Tack alla som deltog med er klokskap och framåtanda! Tillsammans gör vi Vingåker ännu bättre!
Mer aktuell information