Fortsatt sparsamhet på vatten i Vingåker

Publicerad: 2018-09-19

Uppdatering 180920 kl. 09.49

Under onsdagen var vattennivån i vattentornen i Vingåker lägre än normalt. Som en säkerhetsåtgärd bad Sörmland Vatten allmänheten att vara sparsamma med vattnet och uppmärksamma på vattenavvikelser då de misstänkte att det kunde röra sig om en vattenläcka. Senare under onsdagen stabiliserades vattennivån i vattentornet men ligger fortfarande lågt. De låga nivåerna kvarstår fortfarande så Sörmland Vatten ber om fortsatt sparsamhet. Den låga vattennivån orsakades av driftstörningar i verket i kombination med stor förbrukning vid tillfället.

 


 

Det är troligen en vattenläcka i Vingåker. Detta gör att Sörmland Vatten uppmanar till sparsamhet och ber om allmänhetens uppmärksamhet.

Vänligen kontakta Sörmland Vatten om du ser vatten på ovanliga platser i samhället eller i naturen eller om du får missfärgat vatten. Ring då till Sörmland Vattens beredskapsnummer på 0150-800150 eller efter 09.00 till kundservice på 0150-800100.

Följ informationen på sörmlandvatten.se

Mer aktuell information