Engelbrektsgatan avstängd från och med 12 oktober fram till årsskiftet

Publicerad: 2020-10-08

Från och med måndag 12 oktober 2020 fram till årsskiftet kommer Engelbrektsgatan att vara avstängd för genomfartstrafik (med undantag för utryckningsfordon). Avstängningen beror på att Sörmland Vatten AB ska byta ut ledningar för vatten och avlopp.

Parkeringsförbud gäller på vägen för att underlätta arbetet.

Var uppmärksam på skyltning på plats.

Mer aktuell information