Energispartips för företag  

Publicerad: 2022-12-20

Många företag kan ganska enkelt sänka sin energianvändning med 10 procent – men saknar kunskapen som krävs. Energikontoret i Mälardalen driver flera projekt som kan hjälpa företag genom exempelvis oberoende rådgivning, energigenomgångar och annat stöd. För att uppmärksamma företag om den möjligheten driver bolaget, tillsammans med Energikontor Region Örebro län, en digital kampanj med energispartips – varje torsdag i tio veckor publiceras ett tips med länk till mer information om hur företag kan ta del av stöd och hjälp.

Mer aktuell information