Beslut om upphävande av eldningsförbud

Publicerad: 2020-07-01

Beslut

Vingåkers kommun beslutar att upphäva beslutet (KS 2020/431) om eldningsförbud i Vingåkers kommun. Beslutet om upphävande träder i kraft den 2020-07-01 klockan 12:00.

 

Bakgrund och motivering
Vingåkers kommun beslutade den 2020-06-23 klockan 13:00 med stöd av 2 kap 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor om eldningsförbud tills vidare.

Västra Sörmlands Räddningstjänst gör idag bedömningen att risken för skogsbrand har minskat och bara är måttlig den närmaste tiden. Vingåkers kommun beslutar därför att det rådande eldningsförbudet inte längre är motiverat och skall upphävas.

Beslut om upphävande fattas av kommunstyrelsens ordförande med stöd av punkt 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning.

Mer aktuell information