Eldningsförbud upphävs

Publicerad: 2021-06-23

[2021-06-23] Vingåkers kommun beslutar utifrån bedömning av Västra Sörmlands räddningstjänst att från och med torsdag 24 juni klockan 8.00 upphäva det eldningsförbud som råder i Vingåkers kommun.

[2021-06-17] Västra Sörmlands Räddningstjänst har genomfört en bedömning av brandrisk i skog och mark med hänsyn till lokala förhållanden samt rådande och kommande väder. Utifrån räddningstjänstens bedömning har Vingåkers kommun beslutat om eldningsförbud från och med fredag 18 juni klockan 8.00. Detta innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark i Vingåkers kommun. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser eller använda friluftskök. Förbudet gäller tillsvidare.

Mer information om vad eldningsförbudet innebär – Västra Sörmlands räddningstjänst

 

Mer aktuell information