Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall

Publicerad: 2019-03-08

kvistar, eld

Eldning av trädgårdsavfall (kvistar, mindre grenar och löv) inom detaljplanelagda områden tillåts endast vecka 17 och vecka 40. Syftet är att begränsa de störningar eldning kan medföra genom rök, sot och dålig lukt i omgivningen. Det är aldrig tillåtet att elda annat avfall, till exempel byggavfall, däck, plast eller hushållsavfall. Detta avfall ska lämnas på återvinningscentralen i Vik. Om du önskar elda trädgårdsavfall vid en annan tidpunkt kan du söka dispens hos miljökontoret.

I de lokala föreskrifterna för Vingåkers kommun står det:

8 §

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är tillåtet endast v. 17 och v. 40. Valborgsmässoeld omfattas inte av denna bestämmelse. Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens avfallsföreskrifter. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

 

Mer aktuell information