E-tjänst för skolskjuts

Publicerad: 2023-05-04

Ansök till höstens skolresor via e-tjänst. E-tjänsten kommer att förenkla både för dig som ansöker årligen och för våra handläggare i ansökningsprocessen.

Med anledning av nytt ansökningsförfarande har ansökningstiden flyttats fram. Senast 19 maj behöver vi ha din ansökan för att kunna garantera klar handläggning till skolstart.

Ansökan gör du via den nya skolskjutsportalen. 

Här kan du ansöka om skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grund- och gymnasieskola samt busskort, resebidrag eller inackordering för gymnasieelever. 

För att logga in på e-tjänsten behöver du ett BankID. Om du av någon anledning inte kan logga in med BankID, vänligen skicka ett mail till skolskjuts@vingaker.se för alternativa ansökningsvägar.

Du måste ansöka i god tid innan skolskjutsen ska börja gälla. Vi behöver ansökan för kommande läsår senast 12 maj (förlängd ansökningsperiod 2023) för att garantera klar handläggning till skolstart. För gymnasieelever som börjar årskurs 1 behöver ansökan vara inne den 30 maj. Ansökan görs på sitt förstahandsval.

Mer information om skolskjuts och elevresor.

 

Mer aktuell information