Fortsatt distansundervisning Slottsskolan 7-9

Publicerad: 2021-01-14

Skolchef och rektor har efter utvärdering av hur distansundervisningen har fungerat beslutat att fortsatt bedriva distansundervisning på heltid för alla elever på Slottsskolan 7-9 till och med den 24 januari. Beslutet gäller inte de elever som går i någon form av särskild undervisningsgrupp eller de elever som anger vid kontakt med mentor att de inte har möjlighet att studera hemifrån. Beslutet är taget utifrån Region Sörmlands rekommendationer: Smittskydd Sörmland rekommenderar distansundervisning på högstadiet

Nytt beslut om eventuell fortsatt distansundervisning fattas senast fredag 22 januari. Information kommer att finnas på Dexter samt vingaker.se senast fredag 22 januari.

Skolskjuts
Skolbilstransportör är informerad och elevernas skolskjuts tillfälligt avbokad. Vårdnadshavare ansvarar för att kontakta skolbilstransportören när skolskjuts ska återupptas.

Skolbilstransportör
0151-55 11 00
skolbil@telia.com

Skolmåltid
Eleverna har möjlighet att hämta kalla matlådor i restaurangen på Slottsskolan 7-9 mellan 10.00-14.30.
Specialkost beställs i förväg av köket på tel. 072-5352933.

Elever på landsbygden kan hämta varma matlådor vid sin närmsta F-6 skola eller förskola. Utlämningen sker 11.00-12.30 vid lastkaj/köksingång för att undvika smittspridning på skolorna/förskolorna. Matlådorna förbeställs hos respektive skola.

Högsjö skola 076-101 59 16
Österåkers förskola 076-101 59 20
Marmorbyns skola 072-242 30 17
Baggetorps förskola 076-101 59 19

Vid frågor om matlådor på landsbygden kontakta kökschef Humlegården, Mattias Edvinsson 0151-192 45.

Mer aktuell information