Diplom till Vingåkers kommun

Publicerad: 2023-01-17

I samband med att kommunens ekonomichef Elin Höghielm deltog på ekonomichefsdagarna som arrangeras av Kommunalekonomernas Förening, KEF, fick kommunen ett diplom från Refero Revision. Kommunen har med deras hjälp fått tillbaka 2,4 mkr i momsersättning under de senaste nio åren.

Att hantera moms på exakt rätt sätt är en av de svåraste sakerna en ekonomiavdelning och kommunens verksamheter har i uppgift att göra. Snårig lagstiftning med många undantagsregler samt ett ständigt ökat utbud av leverantörer på marknaden. Refero Revision AB har specialiserat sig på moms- och transaktionsanalys och har momsexperter för ändamålet. Kortfattat kan man säga att de gör en retroaktiv analys av historiska leverantörsbetalningar mot en mindre provision på det belopp kommunen får tillbaka av Skatteverket. Hittar de inget för kommunen att återsöka kostar det således inget.

Vingåkers kommun har vid två tillfällen anlitat Refero för att granska hela leverantörsreskontran, det vill säga samtliga leverantörsfakturor. Den första analysen genomfördes år 2018 och omfattade åren 2013-2017. Vid det tillfället kunde kommunen totalt återsöka momsersättning från Skatteverket med drygt 1,5 mkr. Den andra analysen genomfördes i början av 2022 och omfattade åren 2018-2022 och medförde att ytterligare 0,9 mkr kunnat erhållas. Totalt har kommunen med Referos hjälp fått tillbaka 2,4 mkr i momsersättning.

*Momsersättning till kommuner och regioner avser bestämmelser som gör att kommuner, regioner och kommunalförbund kompenseras för ingående moms i verksamhet som inte är momspliktig, till exempel hyra av lokaler för särskilt boende, inhyrda sjuksköterskor, psykologer, kostnader för vårdavgifter/placeringar med mera.

Mer aktuell information