Digitalt Storting

Publicerad: 2020-11-02

Syftet med Vingåkersbygdens årliga Storting är att stärka känslan av samhörighet, skapa stolthet över platsen och bidra till delaktighet i skapandet av Vingåkersbygdens framtid. I år får dock Stortinget en annan form utifrån rådande pandemi.

Den 28 augusti 2019 arrangerades det första Stortinget i form av ett evenemang i Tennisparken. Det var en eftermiddag med fokus på medborgardialog och att uppmärksamma det lokala engagemanget för att utveckla kommunen. Med hjälp av klotterplank fick besökarna dela med sig av tankar och idéer vilket bland annat var en del av underlaget till den kommunala utvecklings- och serviceplanen som antogs i kommunfullmäktige 14 september.

Av förklarliga skäl kan årets Storting inte arrangeras i fysisk form. I stället kommer kommunen under vecka 45 använda de digitala kanalerna så som Facebook och Instagram (@vingakerskommun) till att uppmärksamma det utvecklingsarbete som pågår.

– Det vi kommer visa är såklart bara en liten, liten del av allt engagemang som finns och arbete som görs runt om i hela Vingåkersbygden för att skapa positiv utveckling. Det finns så många föreningar, företag och medarbetare på kommunen som varje dag levererar service och trivsel till våra invånare, säger kommunens landsbygdsutvecklare Sara Sjöqvist.

Kommunen vill under veckan interagera så mycket som möjligt med kommunens invånare, genom att varje dag ställa en eller flera frågor i form av minienkäter.

– Vi har försökt göra det bästa av situationen, och försöker ställa om och inte ställa in. Tyvärr kommer kanske några att känna sig exkluderade, som kanske inte finns på Facebook eller Instagram. Å andra sidan hoppas vi på att kanske nå de som inte hade tagit sig till ett fysiskt evenemang, berättar Regina Westas Stedt, samhällsstrateg och bredbandssamordnare på kommunen.

För att skapa förutsättningar även för de som inte kan eller vill delta via sociala media, kommer samma material som visas digitalt även att visas på biblioteket. Där kan man också svara på samma frågor i pappersformat, eller som vanligt få hjälp och stöd med de digitala verktygen.


Digitalt Storting 2020

 


 

Mer aktuell information