ALL DIGITAL Week 19-25 mars

Publicerad: 2018-03-09

All digital week logotyp

Den 19-25 mars 2018 arrangeras ALL DIGITAL Week i Vingåkers kommun. Till skillnad mot eMedborgarveckan som är en nationell kampanj är ALL DIGITAL Week en europeisk kampanjvecka som arbetar för ökad digital delaktighet. För ALL DIGITAL Week 2018 anges två internationella teman:

– bygga förtroende för teknik genom att utveckla kritiskt tänkande och mediekunskap; att vara medveten om och bekämpa falska nyheter, hatiska budskap och missbruk av sociala medier

– utveckla ett livslångt lärande för att förbättra digitala färdigheter i en ständigt föränderlig och alltmer digitalorienterad ekonomi

Som en del i ALL DIGITAL Week kommer Vingåkers kommun att erbjuda ett program med blandade aktiviteter för olika målgrupper med syfte att visa digitaliseringens möjligheter. Programmet fylls på fortlöpande, se nedan länkar till respektive programpunkt. Utöver programmet kommer biblioteket informera om e-böcker hela veckan och Fritidsgården visar under ordinarie öppettider hur ett IT-café fungerar.

19 mars Sörmlands Sparbank informerar om digitala tjänster och lösningar

21 mars Invigning av bibliotekets nya automat för självservice

21 mars Hur bygger man en spel-app? John Ramstedt berättar och visar för barn 7-12 år hur det går till att bygga en spel-app

22 mars Företagsfralla tema Digitalisering med bland annat mingelmässa och föreläsning

23 mars Inspirationsföreläsning för Slottsskolan 7-9. Föreläsning som ska inspirera och locka till intresse för programmering; vad är programmering, hur fungerar det och vad används programmering inom för områden

 

Mer aktuell information