Digital turné för kompetensförsörjningsinsatser i Vingåker

Publicerad: 2020-11-27

Coronapandemin har skjutit upp alla fysiska möten men integrationsenheten fortsätter sitt arbete digitalt.

Den 23 november hade integration webbmöte med landshövding Beatrice Ask som åker på digital turné i länet för att träffa de som arbetar med integration. Anledningen till mötet var att diskutera utifrån Kompetensförsörjningsrapport av integrationsinsatser i Södermanlands län där Vingåkers kommun utgör en stor del av rapporten.

– Vi presenterade ett program som heter Affärsskola för utrikesfödda kvinnor och programledaren Annika Löfgren och arbetscoach Ahmed Gaal berättade om syfte och mål och sammanfattade ett resultat och vinsten av kursen. En av kursdeltagarna, Aynalem Manu, var med på länk och berättade om sin egen väg och upplevelsen av kursen – värdefulla ord om vikten att ge extrastöd till kvinnor för att förbättra inkludering i samhället, säger Liudmila Holm, områdeschef integration.

Föräldraskapsstöds omfattande arbete (2-årsprojektet Tillsammans) med kulturanpassat föräldrastöd och som fortsättning Föräldraklubben Dialog (som pausats tillfälligt) imponerar i många kommuner och fick även stor uppskattning från landshövdingen. Det är ganska unikt att föräldrakurser utförs parallellt på sex olika språk och Vingåkers kommun är förebild i arbetet för hela landet. Gruppledare Hawa Hashim och Zeinab Morad hade mycket att berätta och gav en mycket levande inblick i projektet.

Ett nytt projekt som integrationsenheten driver med Region Sörmland, Hälsosamt liv, har rätt timing eftersom hälsoinformatörerna också arbetar med covid-19 mot allmänheten. Att diskutera livsvanor och hälsorisker samt personligt ansvar för att stoppa smittspridning av covid-19 är ett stort uppdrag för hälsoinformatörerna som arbetar med allmänheten på sju olika språk. Projektkoordinator Angela Sidiqi hade till mötet med landshövdingen gjort en presentation med bilder från olika aktiviteter och svarade på flera frågor från länsstyrelsen som blev mycket engagerade i temat.

– Ett riktig intressant samtal med många frågor och funderingar kring integration och inkludering. Enligt landshövdingens planering kommer länsstyrelsen besöka kommunen efter pandemin. Alla hoppas att det kommer bättre tider efter pandemirestriktionerna, avslutar Liudmila.

Mer aktuell information