Digital kunskapsguide för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Publicerad: 2023-06-28

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har en kunskapsguide för dig som står nära en vuxen person med psykisk ohälsa.

Digital kunskapsguide för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa (anhoriga.se)

I guiden kan du lyssna till anhörigas berättelser och möta professionella som i sitt arbete träffar personer med psykisk ohälsa. De berättar om vilket stöd som finns att få och om vanliga frågor som anhöriga kan ha.

Om Nka

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Nka startade sin verksamhet i januari 2008 och verksamhetsidén är att skapa och utveckla möten mellan olika kunskaps- och erfarenhetsformer som:

  • förstahandserfarenheter hos anhörigvårdare, brukare och deras organisationer
  • praktisk erfarenhet hos personal inom anhörigstöd och äldreomsorg
  • organisatorisk- och policyerfarenhet hos beslutsfattare
  • vetenskaplig kunskap och metodkunskap hos forskare.
Mer aktuell information