Del av elljusspåret dras om

Publicerad: 2023-03-22

Just nu pågår arbete med att dra om del av elljusspåret i Båsenberga friluftsområde. Som en säkerhetsåtgärd kommer slingan inte längre gå under skidliften vid stora backen. Belysningen kommer flyttas under våren. Var uppmärksam på att arbete pågår samt eventuell skyltning på platsen.

Mer aktuell information